Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Tietopankki

Eri aselajien veteraanien kertomuksia

- Sotilaspastorin kirje

Syyskuun 3 p:nä 1942
Maanviljelijä Väinö Friman
Muonio

Raskas velvollisuuteni on ilmoittaa, että

poikanne, sotamies Reino Friman kaatui isänmaan puolesta neljän toverinsa kanssa syyskuun 1 p:nä 1942 noin klo 0.15. Vihollinen oli yllättäen päässyt tunkeutumaan majoituspaikkaan ja avannut tulen nukkuvia miehiä kohti. Kuolema näyttää olleen heti seurauksena.

Antakoon armollinen Jumala Teille voimia ottamaan murheenne vastaan hänen kädestään! Jumalan armon haltuun!

Sotilaspastori Martti Ruotsalainen
5608
9.Kpk

 

Kerttu Pudaksen kokoelmasta

 -------------------------------------------------------------------------------Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa 2002, 2014

Kertomukset