Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt Fosterland

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry

Kaatuneitten Omaisten Liitto ryMaamme käymät sodat jättivät jälkeensä 30 000 sotaleskeä. Heistä eli keskuudessamme vuoden 2001 alussa noin 7000. Sotaleskien keski-ikä oli silloin 85 vuotta. Kun heidän miehensä kaatuivat taistelussa isänmaamme puolesta, olivat sotaleskeksi jääneet vielä nuoria.

Jo sotiemme aikana sotalesket olivat perustaneet eri puolille maatamme yhdistyksiä, jotka toimivat silloisen Suomen Aseveljien Liiton suojissa. Tämä epäpoliittinen hyvin suuren jäsenmäärän saanut liitto oli poikkeuksellisen merkittävä koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen panos sosiaalisen vastuun kantamisessa oli huomattava silloisissa vaikeissa olosuhteissa. Suomen Aseveljien Liitto jouduttiin kuitenkin lakkauttamaan 25.1.1945 edellisenä syksynä Neuvostoliiton kanssa tehdyn välirauhansopimuksen perusteella. Tämän jälkeen sotaleskillä ei ollut heidän etujaan ajavaa yhteistyöelintä.

Sotaleskiä oli vuoden 1945 alussa Helsingissä työhuoltolain mukaisilla ammattikursseilla. Tällöin syntyi ajatus oman järjestön perustamisesta. Se perustettiinkin 17.2.1945. Nimi oli aluksi Sotaleskien Huolto ry. Myöhemmin järjestöön tulivat mukaan myös sodissa kaatuneiden vanhemmat ja liiton nimi muutettiin eri vaiheiden jälkeen Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:ksi.

Liiton tehtävänä oli aluksi sotaleskien perheiden etuuksien ajaminen lainsäädännöllisesti siten, että lesket pystyisivät yksin vastaamaan perheensä taloudesta, lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta. Huoltoeläkkeet olivat kuitenkin niin pieniä, että sotaleskien oli pakko työskennellä kodin ulkopuolella usein jopa kahdessakin työssä selviytyäkseen taloudellisesti. Maatiloilla sotalesket joutuivat suoriutumaan sekä isännän että emännän tehtävistä. Kova ruumiillinen työ ja suru kaatuneesta puolisosta asettivat monesti niin henkisen kuin fyysisenkin kunnon kovalle koetukselle.

Vuonna 1990 valtion budjetissa oli ensimmäisen kerran pieni määräraha sotaleskien kuntoutusta varten. Se riitti kuitenkin vain osalle kuntoutettavista. Liitto on pyrkinyt saamaan aikaan riittävän kuntoutuksen kaikille sotaleskille. Maa on jaettu Liiton toiminnassa kymmeneen piirijärjestöön ja toimivia osastoja oli 2000-luvun alussa noin 80. Liitolla on myös kuntoutuslaitos sotaleskille ja veteraaneille.

Liitto järjestää vuosittain valtakunnalliset hengelliset päivät. Liiton lehti Huoltoviesti on ilmestynyt vuodesta 1945 lähtien.

Yksi Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n tärkeimmistä tehtävistä on ollut sankarivainajien muiston vaaliminen ja kunnianosoitustilaisuuksien järjestäminen sankarihaudoilla. Tämän veteraanisukupolvemme kunniakkaan perinteen siirtäminen nuoremmille sukupolville kuuluu Liiton tulevaisuuden tehtäviin.