Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt Fosterland

Suomen Sotaveteraaniliitto ry

Suomen Sotaveteraaniliitto ry –Suomen Sotaveteraaniliitto ry -– Finlands Krigsveteranförbund rf perustettiin 1957 viime sotiimme osallistuneita miehiä ja naisia yhdistäväksi valtakunnalliseksi etu-, tuki- ja aatteelliseksi järjestöksi.

Sotaveteraanilla tarkoitetaan liiton säännöissä sellaista jäsenyhdistyksen jäsentä, joka on palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena osallistunut vuosina 1939-1945 käytyihin Suomen sotiin.

Liitto toimii sekä kotimaassa että yli maamme rajojen siirtolaisten sekä heimoveljien parissa ja hyväksi. Liitto on vuodesta 1967 ollut Maailman Veteraanijärjestön (MVJ) jäsen.

Liiton tarkoituksena on sotaveteraanien sekä heidän puolisoidensa, leskiensä ja kannattajiensa muodostamien yhdistysten keskusjärjestönä

  • valvoa ja edistää Suomen sotien 1939-1945 veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia erityisesti toimeentuloturvan ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi, asumisolojen parantamiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi
  • edistää veteraaniperinteen keruuta, tallentamista ja ylläpitämistä sekä
  • ylläpitää veteraanien keskuudessa yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.

Suomen Sotaveteraaniliitossa oli vuoden 2011 alussa 385 paikallista jäsenyhdistystä, jotka muodostivat 22 jäsenpiiriä. Niistä oli 20 Suomessa, yksi Ruotsissa ja yksi Kanadassa. Suomessa oli 367 sotaveteraaniyhdistystä, Ruotsissa 9, Kanadassa seitsemän ja Yhdysvalloissa ja Virossa yksi kummassakin.
Yhdistyksissä oli 31 014 varsinaista jäsentä. 28 357 jäsenellä oli jokin rintamatunnus. Yhdistyksiin kuului lisäksi 13 352 puoliso- ja leskijäsentä sekä 27 885 kannattajajäsentä. Liiton tukiyhteisönä toimii Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö, johon kuului 25 000 jäsentä.

Liiton tiedotuskanava on Sotaveteraani—Krigsveteranen-lehti

Internetsivut: www.sotaveteraaniliitto.fi