Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt Fosterland

Tuotanto

Tuottaja
Kadettikunta ry


Tuotannon seuranta
Opetushallitus

Yhteistyökumppanit

Veteraanijärjestöt:

Sotaveteraaniliitto ry
Rintamaveteraaniliitto ry
Sotainvalidien Veljesliitto ry
Rintamanaisten liitto ry
Kaatuneiden Omaisten Liitto ry
Sotavangit ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry

Puolustusvoimat


Tuotantoyhtiö
HyperGraph Oy/Nero&Progress Oy

 

Projektin taloudellinen tukija
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

 

Ryhmät ja vastuut

Projektin oltermanni
Kenraali Jaakko Valtanen

Projektin johtaja
Everstiluutnantti Pekka Rapila

Johtoryhmän jäsenet
Kommodori Jukka Pajala (puheenjohtaja)
Puheenjohtaja Aarno Lampi, Sotaveteraaniliitto ry
Puheenjohtaja Onni Toljamo, Rintamaveteraaniliitto ry
Puheenjohtaja Uki Voutilainen, Sotainvalidien Veljesliitto ry
Puheenjohtaja Laine-Maire Kyöstilä, Rintamanaisten liitto ry
Puheenjohtaja Pentti Lehtimäki, Kaatuneiden Omaisten Liitto ry
Puheenjohtaja Teuvo Alava, Sotavangit ry
Ylijohtaja Aslak Lindström, Opetushallitus
Historian opettaja Vesa Vihervä, HYOL
Everstiluutnantti Erik Werner, Puolustusvoimat
Everstiluutnantti Pekka Rapila, sihteeri

Idearyhmän jäsenet
Jukka Pajala (puheenjohtaja)
Antti Henttonen
Sakari Särkisilta
Arto Lillberg
Eeva Hurmalainen
Matti Lukkari
Tapio Skog
Arto Kotro
Olli Ollila
Pekka Iivonen
Vesa Vihervä
Pekka Rapila (sihteeri)

 

Projektiryhmän jäsenet
Pekka Rapila (puheenjohtaja)
Antti Henttonen
Matti Hara
Yrjö Hyötyniemi
Vesa Vihervä
Jussi-Pekka Kangas
Arto Kotro
Aarno Unkila


Vastuut
Johtoryhmä: linjaukset
Idearyhmä: Veteraanien sanoma
Projektiryhmä: historiasisältö, pedagogia

 

Tekijät ja materiaalit

 

Ohjelman käsikirjoitus
Arto Kotro

 

Oppimisympäristö- ja multimediakäsikirjoitus
(Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
Aarno Unkila

 

Testi
Aarno Lampi

 

Tehtävät
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry

 

Graafinen suunnittelu, kuvitus ja kuvankäsittely
Aarno Unkila

 

Musiikki ja äänisuunnittelu
(Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
Petteri Unkila

 

Ohjelmointi (Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
HyperGraph Oy/Aarno Unkila

 

Multimediakoostaminen
(Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
Aarno Unkila

 

Multimediatyökalut
(Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
Macromedia Authorware 5,0 Attain Multimediastudio

 

Selostus (Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
Veikko Honkanen
Titta Jokinen

 

Videosuunnittelu ja -leikkaus multimediaan (Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
Petteri ja Aarno Unkila

 

Äänitys ja äänentarkkailu (Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
Kari Pietilä

 

Äänen leikkaus (Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
Petteri Unkila


Videot: (Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa cd-rom)
AveCaesar Oy
MTV3
MRP Matila & Röhr Productions Oy
Uuden Päivän Rahasto
Markku Onttonen
Rintamanaisten liitto ry
Puolustusvoimain elokuva-arkisto
Aarno Unkila
Petteri Unkila
Tykkimiehet ry
Tuomo Rysti
Kari Salmi
YLE 1


Kuvalähteet:
Helsingin Yliopiston museo
Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kokoelma
Eteläsuomalaisen Osakunnan kokoelma
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys
Kansan Arkisto/1918 Kansalaissodan kuvia
Karjalan liitto
Kauhajoen Museoyhdistys ry
Kuopion koululaitros 125 vuotta
Muisti-projekti
Pohjois-pohjanmaan museo
Kotirintaman arkea Oulussa
1930-luku: pulan ja aatteiden vuosikymmen ja
Uuno Laukan kuva-arkisto
PvKK/kuvaosasto
Rintamanaisten liitto ry
Sotainvalidien Veljesliitto ry
Sotamuseo
Suomen historian dokumentteja
Sakari Särkisillan kuva-arkisto
Tampereenhistoria/Tampereen kaupungin elinkeinokeskus/Koskesta voimaa
Tervetuloa tutustumaan luovutettuun Karjalaan
Työväenliike 100 vuotta
lisäksi yksityisten antamia kuvia

 

Kirjalliset lähteet:
Ahto S. Aseveljet vastakkain. Lapin sota 1944-45, Kirjayhtymä 1980
Ahto S. Talvisodan henki, WSOY 1989
Honkasalo M. Suomalainen sotainvalidi, Otava 2000
Jermo A. Kun kansa eli kortilla. Otava 1974
Jokipii M. Panttipataljoona, Gummerus 1996
Jutikkala E, Pirinen K. Suomen historia, WSOY 1999
Juutilainen A. Tammenlehvän kansa, Vammalan kirjapaino oy 1977
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys r.y. Jääkärin tie, 1975
Kinnunen V. (toim.) Sotaveteraanit rauhan töissä, Risteen Kirjapaino oy 2000
Koskimaa M.

  • Veitsen terällä, WSOY 1992
  • Murtajan tykistö, WSOY 1994
  • Torjuntavoitto Viipurinlahdella kesällä 1944, WSOY 1996
  • Tyrjän rykmentti, WSOY 1996
  • Syväriltä Nietjärvelle, WSOY 1998
  • Karhumäestä Ilomantsiin, WSOY 2000

Leiponen K. Kansa talkoissa, Gummerus 1987
Leskinen J. (toim.), Juutilainen A. (toim.) Talvisodan pikkujättiläinen, WSOY 1999
Militärhistoriska Förlaget Svenska Frivilliga i Finland 1939-1944
Nevalainen P. Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla, Otava 1990
Palokangas M. Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918-1988, Vammalan Kirjapaino oy 1991
Sotatieteen laitos Suomen sota 1941-1945 1-11, Kustannus oy Savo, WSOY 1964-1975
Sotatieteen laitos Talvisodan historia 1-4. WSOY 1977
Sotatieteen laitos Jatkosodan historia 1-6, WSOY 1988
Suomi 75 vuotta (toimituskunta) Itsenäisen Suomen historia 1-4, Weilin+Göös 1992
Oy Valitut Palat-Reader´s Digest Ab Nainen sodassa, 1995