Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt Fosterland

Veteraanien perintö jälkipolville

 

Veteraanien tärkein perintö jälkipolville on itsenäinen isänmaa. Veteraaniemme työn tuloksena valtakuntamme johto kykeni palauttamaan rauhan itsenäisyytemme ja vapautemme sekä perustuslakiemme koskemattomuuden ja pohjoismaiseen perinteeseen nojaavan demokratiamme säilyttäen.

Meille jäi oikeus monipuoluejärjestelmään sekä sen mukana oikeus lailliseen poliittiseen oppositioon. Meille jäivät myös uskonnon harjoittamisen vapaus sekä omaan asevelvollisuuteen perustuvat ja omien johtajiemme johtamat puolustusvoimat. Näkyväksi omaisuudeksemme jäivät kaikki itsenäisyytemme symbolit sekä kirkkomaidemme hyvin hoidetut sankarihaudat ja sotiemme lukuisat muistomerkit.

Veteraanisukupolven perinteen tallentaminen ja siirtäminen nuoremmille sukupolville ei kuitenkaan ole vain sotahistoriallisten tapahtumien tai rintamalla toimineiden sotilaiden ja naisten kokemusten muistiin merkitsemistä tai heidän hallussaan olevien muistoesineiden taltioimista. Ne ovat luonnollisesti tärkeitä, mutta paljon tärkeämpää on niiden arvojen ja ihanteiden sekä sen uskollisuuden ja lojaalisuuden ymmärtäminen, jotka kestivät sotien koettelemukset, samoin kuin sen sisun ja sitkeyden muistaminen, jolla isänmaa sotien jälkeen jälleenrakennettiin.

Veteraanisukupolven perinnön osa on myös sen viisauden ja vapaudentahdon tunnustaminen, joiden avulla vuosikymmenien ajan torjuttiin suurvallan painostusyritykset demokratiamme ja itsenäisyystahtomme murtamiseksi. Se oli veteraanisukupolven neljäs itsenäisyystaistelu.

Jaakko Valtanen
Veteraani,
kenraali  
Oltermanni