Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt Fosterland

Veteraanienperintö – Itsenäinen Isänmaa

Veteraanisukupolvi turvasi viime sodissamme maamme itsenäisyyden ja kansamme olemassaolon sekä vastasi sotien jälkeen maamme jälleenrakentamisesta.

Veteraanisukupolveen kuuluvat maatamme asein puolustaneiden lisäksi myös ne, jotka muuten palvelivat maatamme itsenäisyyden turvaamista ja jälleenrakentamista.

Veteraanisukupolvi on nykyisin jo hyvin iäkästä ja suuri osa on jo poistunut keskuudestamme.

On syytä muistaa, että merkittävä osa veteraaneista oli sotiemme aikana nuoria hiukan yli kaksikymmenvuotiaita asevelvollisia tai vapaaehtoisia naisia, nuorimmat vielä koululaisia.

Sodan kokemukset ovat jättäneet lähtemättömän jälkensä heidän elämäänsä. He jos ketkään ymmärtävät miten tärkeitä ovat maan vapaus, itsenäisyys ja rauha.