Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa

Tietopankki

Muistoristejä

SUOMEN SOTIEN 1939-1945
MUISTORISTIEN SÄÄNNÖT, §:t 3-10

 

3 §

Muistoristit antaa Suomen sotien I939-1945 muistoristitoimikunta, jona toimii Sotainvalidien Veljesliitto r.y:n johtokunta, kuultuaan asiassa vähintään kahta asianomaisissa joukoissa palvellutta henkilöä tai niiden valitsemia edustajia.

 4§

Muistoristin on oikeutettu saamaan asianomaisiin joukkoihin kuulunut henkilö. Muistoristin saantiin älköön kuitenkaan olko oikeutettu henkilö, joka sotien aikana on tehnyt itsensä syypääksi törkeään sotilaan kunniaa loukkaavaan tekoon. jos tällainen henkilö kuitenkin on erittäin ansiokkaasti osallistunut sotatoimiin vihollisen tulen alaisena, voidaan hänet katsoa oikeutetuksi saamaan muistoristi.

 5 §.

Muistoristin mukana annetaan omistuskirja.

 6 §.

Muistoristiä kannetaan rintaan, sen vasemmalle puolelle kiinnitetyssä nauhassa kunniamerkkien jäljessä, talvisodan aikaisesta toiminnasta saatu risti ennen jatkosodasta saatua ristiä. Samanaikaisesti saadaan kantaa vain yhtä talvisodan aikaisesta ja yhtä jatkosodan aikaisesta toiminnasta annettua muistoristiä.

 7§

Henkilöistä, joille muistoristi on annettu, tulee Suomen sotien 1939-1945 muistoristitoimikunnan pitää luetteloa tai kortistoa, johon merkitään ristinsaajien arvo tai ammatti, täydellinen nimi, syntymäaika ja -paikka sekä joukko-osasto, jossa tämä on sodan aikana palvellut.

 8 §

Muistoristin kustannukset on asianomaisten itse suoritettava

 9 §

Suomen sotien 1939-1945 muistoristitoimikunnan harkinnan mukaan voidaan katsoa edellä mainitut jo aikaisemmin jaetut muistoristit annetuiksi näiden sääntöjen mukaisesti,

 10 §

Tarkemmat määräykset antaa puolustusministeriö Suomen sotien 1939-1945 muistoristitoimikunnan esityksestä.
 

Talvisodan muistoristit  Talvi- ja jatkosodan muistoristejä 1  Talvi- ja jatkosodan muistoristejä 2

Kertomukset