Veteraanien perintö – Itsenäinen Isänmaa

Veteraanien tärkein perintö jälkipolville on itsenäinen isänmaa. Veteraaniemme työn tuloksena valtakuntamme johto kykeni palauttamaan rauhan itsenäisyytemme ja vapautemme sekä perustuslakiemme koskemattomuuden ja pohjoismaiseen perinteeseen nojaavan demokratiamme säilyttäen.

Meille jäi oikeus monipuoluejärjestelmään sekä sen mukana oikeus lailliseen poliittiseen oppositioon. Meille jäivät myös uskonnon harjoittamisen vapaus sekä omaan asevelvollisuuteen perustuvat ja omien johtajiemme johtamat puolustusvoimat. Näkyväksi omaisuudeksemme jäivät kaikki itsenäisyytemme symbolit sekä kirkkomaidemme hyvin hoidetut sankarihaudat ja sotiemme lukuisat muistomerkit.

Veteraanisukupolven perinteen tallentaminen ja siirtäminen nuoremmille sukupolville ei kuitenkaan ole vain sotahistoriallisten tapahtumien tai rintamalla toimineiden sotilaiden ja naisten kokemusten muistiin merkitsemistä tai heidän hallussaan olevien muistoesineiden taltioimista. Ne ovat luonnollisesti tärkeitä, mutta paljon tärkeämpää on niiden arvojen ja ihanteiden sekä sen uskollisuuden ja lojaalisuuden ymmärtäminen, jotka kestivät sotien koettelemukset, samoin kuin sen sisun ja sitkeyden muistaminen, jolla isänmaa sotien jälkeen jälleenrakennettiin.

Veteraanisukupolven perinnön osa on myös sen viisauden ja vapaudentahdon tunnustaminen, joiden avulla vuosikymmenien ajan torjuttiin suurvallan painostusyritykset demokratiamme ja itsenäisyystahtomme murtamiseksi. Se oli veteraanisukupolven neljäs itsenäisyystaistelu.

Kenraali Jaakko Valtanen
Veteraani, Oltermanni

Veteraanien perinnön merkitys

Veteraanisukupolvi turvasi viime sodissamme maamme itsenäisyyden ja kansamme olemassaolon sekä vastasi sotien jälkeen maamme jälleenrakentamisesta. Veteraanisukupolveen kuuluvat maatamme asein puolustaneiden lisäksi myös ne, jotka muuten palvelivat maatamme itsenäisyyden turvaamista ja jälleenrakentamista.

Veteraanisukupolvi on nykyisin jo hyvin iäkästä ja suuri osa on jo poistunut keskuudestamme. On syytä muistaa, että merkittävä osa veteraaneista oli sotiemme aikana nuoria hiukan yli kaksikymmenvuotiaita asevelvollisia tai vapaaehtoisia naisia, nuorimmat vielä koululaisia.

Sodan kokemukset ovat jättäneet lähtemättömän jälkensä heidän elämäänsä. He jos ketkään ymmärtävät miten tärkeitä ovat maan vapaus, itsenäisyys ja rauha.

Jalkaväenkenraali Adolf Ehnroothin viesti jälkipolville kuunneltavissa kuvaa klikkaamalla.

Presidentti Mauno Koiviston haastattelu kuunneltavissa kuvaa klikkaamalla.

Kenraali Jaakko Valtasen haastattelu kuunneltavissa kuvaa klikkaamalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2020 luettavissa tästä linkistä.

Kaartin Jääkärirykmentin varusmiesten mietteitä veteraanien perinnöstä kuunneltavissa kuvaa klikkaamalla.