Naiset työvoimana

Miesten ollessa rintamalla joutuivat naiset ottamaan vastuun lukuisista miesten rauhan aikana hoitamista tehtävistä. Näitä tehtäviä oli kotirintamalla teollisuudessa, maataloustöissä, liikenteessä ja monilla muilla aloilla. Kodeissa naiset joutuivat yksin hoitamaan kaikki käytännön asiat. Erityisen vaikea oli evakkojen ja sotaleskien asema. Osa naisista työskenteli myös sotatoimialueella lottina, sotilaskotisisarina, sairaanhoitajina tai työvelvollisina.

Naisten työpanoksen laajenemisen lisäksi heidän vastuunsa yhteiskunnassa kasvoi myös monin muin tavoin. Erityisen merkittävää oli se, että lasten kasvatus jäi nyt lähes kokonaan naisten harteille.