Sota lähestyy

Saksan virallinen ulkopolitiikka torjui vielä vuoden 1941 keväällä mahdollisuuden Saksan ja Neuvostoliiton välisestä selkkauksesta. Suomi kävi kuitenkin neuvotteluja Saksan kanssa mahdollisen konfliktin varalta. Vihdoin toukokuun lopulla Saksa ilmoitti, että sodan mahdollisuus selviäisi kesäkuun puoliväliin mennessä. Samalla sovittiin Saksan ja Suomen yhteistoiminnasta.

Tilanteen kehitys johti kesällä 1941 siihen, että Suomen puolustusvoimat saatettiin asteittain sodan vahvuuteen. Käsky yleisestä liikekannallepanosta annettiin 17.6.1941 ja joukkojen tuli siirtyä suunnitelluille toiminta-alueilleen 25.6. mennessä. Kaikilla suomalaisilla joukoilla oli puolustustehtävä.