Talkootoiminta

Jatkosodan aikana talkootoiminta sai laajat mittasuhteet. Maaseudun työvoimapulasta johtuen järjestettiin sadonkorjuutalkoita. Asutuskeskusten polttopuutilanteen turvaamiseksi toimeenpantiin mottitalkoita. Ne saavuttivat suuren suosion ja niiden yhteydessä järjestettiin erilaisia kilpailuja, kuten kuntien välisiä hakkuukisoja.

Moneen kotiin on myös jäänyt muistoksi rautainen, hopeoitu tai kultainen “mottikirves”. Rintaman selustassa lepovuorossa olleet sotilaat rakensivat yli 1000 hirsistä tehtyä asevelitaloa. Ne kuljetettiin osina kotiseudun asevelikyliin. Koululaiset osallistuivat talkoisiin sekä opettajansa johdolla että omana vapaa-aikanaan. Talkoot saattoivat olla keräys-, maatalous-, säästö- tai auttamistalkoita.