Väestönsuojelu

Siviiliväestön suojelua varten perustettiin maassamme vuonna 1927 vapaaehtoinen Kaasusuojeluyhdistys, joka laajeni nopeasti järjestöksi. Se harjoitti itse valistus- ja koulutustoimintaa, mutta rahoitti myös sellaista toimintaa, joka olisi kuulunut valtiolle.

Väestönsuojelun kehittyminen oli aluksi verrattain hidasta, mutta valmius kasvoi 1930-luvun loppupuolella. Vasta vuonna 1939 väestönsuojelu vakinaistettiin lailla. Väestönsuojelun valmius perustuikin talvisodassa vapaaehtoistyön tuloksiin