ARVET EFTER VETERANERNA – ETT SJÄLVSTÄNDIGT FOSTERLAND

Det viktigaste arvet från efterkommande veteraner är det oberoende hemlandet. Som ett resultat av våra veteraners arbete kunde ledningen av vårt kungarike återställa freden samtidigt som vi bibehöll vårt oberoende och frihet, liksom integriteten i våra konstitutioner och vår demokrati baserat på den nordiska traditionen.

Vi lämnade rätten till ett flerpartisystem och därmed rätten till legitim politisk opposition. Vi fick också friheten att utöva religion och försvarsmakten baserad på vår egen militärtjänst och ledd av våra egna ledare. Vår framstående egendom förblev alla symboler för vårt oberoende, liksom de välskötta gravarna i våra kyrkoländer och de många monumenten i våra krig.

Att spela in och förmedla traditionen från veterangenerationen till de yngre generationerna handlar dock inte bara om att registrera militära historiska händelser eller erfarenheter från soldater och kvinnor som har tjänat på fronten, eller att fånga memorabilia i deras ägo. De är naturligtvis viktiga, men mycket viktigare är att förstå värdena och idealen och den lojalitet och lojalitet som uthärda krigets prövningar, samt att komma ihåg innehållet och uthålligheten som hemlandet återuppbyggdes med efter kriget.

En del av arvet från veterangenerationen är också erkännandet av den visdom och viljan till frihet som i årtionden motverkade stormaktens tryck för att undergräva vår demokrati och vår önskan om självständighet. Det var veterangenerationens fjärde självständighetskamp.

General Jaakko Valtanen
Veteran, Oltermann

Betydelsen av veteranernas arv

Under våra senaste krig säkerställde veterangenerationen vårt lands oberoende och vårt folks existens och var ansvarig för att återuppbygga vårt land efter kriget. Veterangenerationen inkluderar inte bara de som försvarade vårt lands vapen, utan också de som annars tjänat till att säkra och återuppbygga vårt lands oberoende.

Veterangenerationen är redan väldigt gammal idag och mycket av den har redan lämnat oss. Det är värt att komma ihåg att en betydande del av veteranerna under våra krig var unga kvinnor i värnplikt eller volontärer i tjugoårsåldern, de yngsta fortfarande skolbarn.

Erfarenheterna av krig har satt ett outplånligt märke i deras liv. De, om någon förstår hur viktigt landets frihet, oberoende och fred är.

Meddelande från infanterigeneralen Adolf Ehnrooth till eftertiden, kan lyssnas på genom att klicka på bilden.

Intervju med president Mauno Koivisto kan lyssnas på genom att klicka på bilden.

Intervjun med general Jaakko Valtanen kan lyssnas på genom att klicka på bilden.

Republikens president Sauli Niinistö hälsning på National Veterans Day den 27 april 2020 kan läsas från denna länk.

Du kan lyssna på tankarna från de värnpliktiga från Guard Jaeger Regiment om veteranernas arv genom att klicka på bilden.