Krigets gång

Anfallsskede

Ställningskriget

Avvärjningen av storanfallet på sommaren 1944

Storstriderna

De sista segrarna

Vapenvilan