En dagorder av Marttinen

R e g e m e n t s d a g o r d e r N o 36/43

Den 6.6.1943 gick soldat L a i n e, Bo Evert Emanuel, 6. K, utan av förman erhållet tillstånd, ut från stödjepunkten Fingret i avsikt att taga fånge. Han gick till ryska stödjepunkten Muna där han överraskade två ryska vaktposter. Den ena sköt han ned, den andra tog han med sig och återvände. På återvägen gick ryssen på en mina i vårt minfält, med den påföljd att ryssen dog och soldat Laine sårades svårt.

Soldat Laines förfarande, att utan erforderligt tillstånd bege sig ut på dylikt företag, utgör en förkastlig och straffbar handling.

Jag belönar soldat Laine med Fm 2 för visat initiativ, rådighet och föredömlig tapperhet.

Ifall någon officer, underofficer eller till manskapet hörande önskar utföra liknande företag i avsikt att taga fånge skall han därom anhålla om lov av mig varefter han på uppmaning anmäler sig för att av mig personligen erhålla nödiga direktiv.

Denna dagorder skall uppläsas för varje man i regementet.

T.f. regemenskommendör, Överstelöjtnant
teckn. A. Marttinen

T.f regementsadjutant, Kapten
E. Byholm

Ur boken: Nils-Erik Nykvist: Sextiettan