Storstriderna vid Tali-Ihantala, Vuosalmi och Viborgska viken

Vid Tali 25 juni 1944…

Tienhaara vid stenbanken…

Tienhaara håller