Krigsutbrottet

Nödmeddelandet 30.11.1939

Elddop

Yngre värnpliktiga…

Ässä-regementets anda