Suurlakko 1905 Turussa

Mooses Lehtinen:

Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat, Työväenarkisto

Marraskuun suurlakossa v. 1905 olin mukana vain lakkolaisena. Venäjän lakkotapahtumista saapuneet tiedot nostattivat Turussakin taistelumielen korkealle. Tiistaina lokakuun 31 päivänä kello kahdeksan illalla, pidettiin Turun työväentalossa yleinen kansalaiskokous, johon osallistui myös muutamia nk. perustuslaillisia, esittäen käsityksensä yhteistoiminnan järjestämisestä lakon aikana.

Lakko päätettiin aloittaa marraskuun 1. päivänä kello 12.00 päivällä. Työpaikoilta lähdettiin Kauppatorille kokoukseen esittämään lakossa olevien vähimmäisvaatimukset. Valittiin lakkotoimikunta, johon työväestön edustajien lisäksi tuli perustuslaillisten ja nuorsuomalaisten edustajat. Järjestysmiehistö rakentui samalle pohjalle ja heidän päällikkönään toimin. ent. palopäällikkö Sĺhlman.

Lakon alkamissoiton työpaikassani, Crichton-Vulcanin laivaveistämöllä, toimitti levyseppä Karvonen, sillä vakinainen kellonsoittaja arkaili sitä tehdä. Eräät vanhimmat työntekijät pelkäsivät työpaikan menetystä, mutta kun tuli tieto, että lakkoon on lähdettävä ja perjantaina saa tulla tilille tavalliseen tapaan, niin arkailevatkin lähtivät. Ellei muistini petä, niin palkka maksettiin myös lakkopäiviltä.

Seuraavana lakkopäivänä lakkotoimikunta kokoontui kello 10 hotelli Phoenixiin laatimaan lopullisesti vaatimukset, jotka lakolla pyritään saavuttamaan. Ne olivat: yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, yksikamarisen eduskuntalaitoksen perustaminen sekä laittomien lakien ja asetusten kumoaminen ja laillisten olojen palauttaminen. Lakkotoimikunnan kokouksia pidettiin aamusta iltaan, sillä asioita oli runsaasti. Lakko oli täydellinen, ensimmäisinä päivinä herrasväen piiatkin olivat lakossa. Muut alukset eivät päässeet kulkemaan ilman lakkotoimikunnan lupaa. Ensimmäisenä lakkopäivänä näitä lupia kirjoitti Turun Työväenyhdistyksen sihteeri. Matkalupatodistukset antoi lakkotoimikunta. Pankkien ja virastojen ollessa suljettuina, tuli eräänä päivänä lakkotoimikunnan puheille maistraatin sihteeri tiedustellen, mitä hänen on tehtävä, kun vekseleitä tuodaan protestoitavaksi. Hänelle vastattiin: ”Ota ero virastasi”.

Järjestyskaartin valppaudesta huolimatta sattui järjestyshäiriöitä. Ensimmäisen lakkopäivän jälkeisenä yönä tervattiin Uuden Auran mainoskilpi. Seuraavana päivänä joukko nuoria miehiä otti hovioikeuden istuntosalista Nikolai II:n suurikokoisen muotokuvan, löivät kuvan rikki ja heittivät taulun kehyksineen Tuomiokirkkosillalta Aurajokeen. Kolmantena päivänä oli joukko miehiä suljetussa marssirivistössä Linnankatua pitkin matkalla Kakolaan vapauttaakseen siellä olevat vangit. Vanhan kivipainon kohdalta palattiin kuitenkin takaisin työväentalolle.