Sotatoimet

Korutonta kertomaa II Sotamuistelmia 1941-1942

Sodan alku

Hyökkäysvaihe

Asemasota

Suurhyökkäyksen torjunta

Suurtaistelut

Viimeiset voitot

Aselepo