Sotilaskotiliitto

Sotilaskotiaate tuli Suomeen NMKY:n kautta Tanskasta ja jääkärien mukana Saksasta. Ensimmäinen sotilaskoti aloitti toimintansa Helsingissä huhtikuussa 1918 vapaussota- kansalaissodan aikana. Sotilaskotityö laajeni sodan jälkeen nopeasti. Suomen Sotilaskotiliitto perustettiin vuonna 1921. Liiton tehtävänä oli sääntöjen mukaan avustaa puolustus- ja rajavartiolaitosta ylläpitämällä niin rauhan kuin sodankin aikana sotilaskoteja sotilaiden viihtyisyyden edistämiseksi. Sotilaskotijärjestössä pidettiin 1920- ja 1930-luvuilla myös kasvatustehtävää keskeisenä.

Sotilaskodit seurasivat joukkojen mukana sotaharjoituksiinkin   Työ oli luonteeltaan kristillis-isänmaallista. Kasvatustehtävään liittyivät sotilaskotien yhteyteen perustetut kirjastot. Liikkuva sotilaskotityö sai myös alkunsa 1930-luvulla. Autoilla liikkuvat sotilaskodit saattoivat nyt palvella entistä paremmin sota- ja taisteluharjoituksissa toimivia joukkoja.

Sotilaskotiliittoon kuului syyskuussa 1939 40 sotilaskotiyhdistystä, 137 sotilaskotia ja noin 4000 jäsentä. Sotilaskodit sijaitsivat niin, että ne saattoivat helposti palvella myös liikekannallepanossa perustettuja joukkoja. Toimipaikkoja valmistauduttiin tarvittaessa lisäämään ja viemään autoilla sotilaskodin palvelukset kenttäarmeijankin ulottuville.