Neuvottelut Neuvostoliiton kanssa 1930-luvun lopulla

Euroopan tilanteen kiristyessä Neuvostoliitto halusi neuvotella alue- ja turvallisuuskysymyksistä Suomen ja Neuvostoliiton välillä keväällä 1938. Suomen hallitus torjui yhteiset turvallisuusjärjestelyt sekä keväällä että syksyllä 1938.

Neuvostoliitto otti nämä asiat uudelleen esille keväällä 1939. Suomen hallituksen kanta oli kielteinen. Suomen poliittinen johto ei halunnut vaarantaa pohjoismaista yhteistyötä ryhtymällä turvallisuuspoliittisiin hankkeisiin Neuvostoliiton kanssa. Neuvostoliittoa pidettiin Stalinin rautaisella otteella hallitsemana diktatuurina. Liittyminen Moskova-johtoiseen järjestelmään katsottiin mahdottomaksi.