Maaottelumarssi

Ulkopoliittisen ahdingon ja alkavan tavarapulan varjostamana toimeenpantiin maassamme toukokuussa 1941 erikoislaatuinen hengen kohottamistapahtuma. Maaottelumarssi Ruotsia vastaan osoittautui loistavaksi propagandatempaukseksi. Se oli tarkoitettu kaikille kansalaisille. Miehet marssivat 15 ja naiset 10 kilometriä määräajassa.

Pisteet laskettiin maiden väkilukujen suhteessa. Kilpailuun asennoiduttiin perinteisten Ruotsi-Suomi yleisurheilumaaotteluiden hengessä. Innostus marssiin oli maassamme suuri ja se toteutettiin tasavallan presidentin ja pääministerin johdolla. Yhteensä 1507111 suomalaista suoritti marssiurakkansa ja Ruotsi voitettiin tässä koko maailmassa ainutlaatuisessa tapahtumassa. Yhteishengen kohottaminen oli onnistunut.