Sotavarustuksen hankinnat

Välirauhan aikana jatkettiin suurin ponnistuksin sotavarustuksen hankintoja. Kotimaiselle teollisuudelle annettiin laajoja tilauksia. Ulkomaille talvisodan aikana tehtyjen tilausten mukainen materiaali saapui maahamme osittain vasta talvisodan jälkeen.

Tärkeimpiä olivat Yhdysvalloista ostetut kenttätykit ja Brewster-hävittäjät. Sotasaalismateriaalia kunnostettiin omaan käyttöön. Erityisen tärkeätä oli, että Saksan ja Suomen suhteiden lämmettyä tehtiin elokuussa 1940 kauppasopimus, jonka mukaisesti Suomi hankki Saksasta verrattain paljon sotavarustusta.

Tämä oli pääasiassa Ranskasta ja Puolasta saatua sotasaalista. Yhteensä eri lähteistä hankittiin mm. 457 kenttätykkiä, 495 panssarintorjuntatykkiä ja 506 panssarintorjuntakivääriä. Konepistooleja ehdittiin valmistaa 9 000 kappaletta ja raskaita kranaatinheittimiä 160. Sotasaaliiksi saatuja panssarivaunuja ja -autoja kunnostettiin käyttöön 84 kappaletta.