Anvalsskede

”Det var då – 1941”

Bombningen av Poventsa

Säntämästriderna 18.8-7.9.1941

En Hesa-killes vandring…

Framåt

Intryck från Summa

Att bli sårad

Övergången av Viborgska viken

 Säntämästriderna…

Bofors 150 H/06 in memoriam

En episod i filmen Vägen till Rukajävi

Roy Särs dagbok – Tunga sektionen 17

Våldsam spaning mot…

Så upplevde jag mitt elddop

Nattvardsgång i batteriet